Rivningshotad funkisdiskus

Ödsligheten intill Centralstationens jättedelta av järnvägsspår och Torsgatans flöde av bilar skapar en dyster känsla av downtown Blade runner, mikroversionen. Detta är en plats att passera.
Innan tre små rätter, serverades här hypermoderna brickluncher efter amerikansk modell, 1950-talets snabbmat. Inredningen var öppen och trivsam med lätta möbler och krökta fondväggar klädda i mosaik, och innertak dekorerade med geometriska figurer.
Här väntade man på bussen till stadens norra förorter. Köpte sig en varmkorv, eller tog del av storstadsnerven under den utfällda baldakinen på terrassen, som sträckte sig nästan 360 grader utmed diskusens kant.

När Rotundan byggdes hade åtta år förflutit sedan Stockholmsutställningen 1930. Den nya slätputsade tiden var här, med funktion och ljus ställda i första rummet. Arkitekten Holger Bloms ritning till Norra Bantorgets nya busstation var ett verk helt i nivå med internationella nybyggen – om än i det lilla formatet. Holger Blom kom att bli legendarisk stadsträdgårdsmästare i Stockholm under fyra decennier och var som arkitekt ansvarig för bland annat stadens mötespunkt nummer ett – Svampen på Stureplan.

Inte ens en så anspråkslös konstruktion som en busskur utanför Manillaskolan undgick Holger Bloms noggranna strävan att skapa ett lekfullt och lätt uttryck. Samma muntra handlag syns i de friliggande trapphusen i Rotundan vars yttervägg är formad i mjuka vågor.
– Han linjerade plattorna på utsidan med stengolvet inne i byggnaden på ett raffinerat sätt. Hela trappan var synlig utifrån genom en glasvägg. Det var mycket elegant, säger Maria Lorenzi, antikvarie på Stadsmuseet, och som skrivit en uppsats om Bloms busstation.

Dramat om Rotundan går att följa i Stockholms stads arkiv. Här ser vi hur smäckra fönsterpartier ersattes med klumpiga underhållsfria dito i aluminium, hur den skulpturala trappan byggdes in och gjordes osynlig, etc.
I dag är upplösningen nära. Narkomanerna har flyttat in. Rivningshotet hänger tungt över huset inför den stora omdaningen av området som beräknas komma igång under året, med ett nytt kvarter av bostäder och hotell. Genom Stadsmuseets remiss – där man motsatte sig rivning – tycks ändå en liten strimma av hopp finnas.
– Just nu lutar det åt att vi flyttar byggnaden 50 meter in mot parken, nära Brantingstatyn, bekräftar arkitekt Leif Blomqvist på stadsbyggnadskontoret. Men politiska beslut kan ändra den saken snabbt och blir det billigare förordar jag hellre att en replik byggs upp.
– I så fall vore det bättre att låta en duktig arkitekt rita något helt nytt, tycker Maria Lorenzi. Det bästa är att återställa originalet som det landmärke den varit.
Visst förtjänar Holger Bloms kraschlandade diskus en nystart. Omodern kommer den aldrig att bli.

Fotnot:
Både Stockholms stadsbyggnadsdirektör Ingela Lind och stadsbyggnadsborgarrådet Py Börjesson tycker att ett café och restautang behövs i parken på Norra Bantorget, men om Rotundan skulle användas kommer det att kosta. Stadsbyggnadskontoret har räknat på två olika alternativ, beslut  fattas i mars 2004.

De två alternativen är:
1. Flytta huset till parken på andra sidan gatan – kostnad 20-24 miljoner kronor.
2. Bygga upp huset på nytt enligt gamla ritningar – kostnad 14-19 miljoner kronor.
 
Vad tycker du?
Ska Rotundan flytas, byggas upp på nytt eller helt enkelt rivas. Eller har du något annat förslag?

NUVARANDE Rivningshotad funkisdiskus
NÄSTA Nyskapat med historia