Webbredaktion

Lina Adamsson, webbredaktör
Tel: 08-7365063
Mejla Lina Adamsson

Prenumerationsservice och kundservice: 08-454 95 23 eller klicka här!

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Sveavägen 53
Postadress: 105 44 Stockholm
Budadress: Rådmansgatan 49
Telefon: 08-736 53 00

Magasinredaktion

Claes Blom, chefredaktör
Tel: 08-736 50 95
Mejla Claes Blom

Redaktionen: skonahem@skonahem.com
Inredningskurser: isabella.warnfeldt@skonahem.com
Webbkurser: desiree@bt.bonnier.se
Matredaktör: mat@skonahem.com
Insändare: brev@skonahem.com
Nyheter: nyheter@skonahem.com
Trädgård: tradgard@skonahem.com