Besöksadress: Sveavägen 53
Postadress: 105 44 Stockholm
Budadress: Rådmansgatan 49
Telefon: 08-736 53 00

Prenumerationsservice och kundservice: 08-454 95 23 eller klicka här!

Redaktionen: skonahem@skonahem.com

Inredningskurser: isabella.warnfeldt@skonahem.com

Webbkurser: desiree.wahren.stattin@bt.bonnier.se

Matredaktören: mat@skonahem.com
Insändare: brev@skonahem.com
Nyheter: nyheter@skonahem.com
Trädgård: tradgard@skonahem.com