Biblioteket med vit soffa mot svagt puderfärgade väggar. Barock­bordet, från 1800-talets senare hälft, är ommålat liksom stolarna, kopior från 1900-talet.

NUVARANDE inredning
NÄSTA