Inredning
Astrid Sampe - textil förnyare och ledargestalt